Projecte espais liles

Projecte Espais Liles

NO

Antecedents

La participació de la Taula de Dones de la Marina, el novembre del 2016, en una marxa exploratòria de l’Ajuntament a la Colònia Santiveri per detectar espais a la via pública amb problemes d’accessibilitat i visibilitat.

El 8 de Març del 2017, la Taula de Dones va organitzar una jornada que, sota el lema “Dones i Espai públic”, va convocar veïns i veïnes a reflexionar, entre altres aspectes, sobre les agressions masclistes al carrer.

Arran de les experiències descrites, es detecten uns quants punts insegurs pel que fa a l’assetjament a la via pública i es descriu la necessitat entre les veïnes del barri d’abordar l’espai públic amb perspectiva de gènere.

Objectius

Conscienciar i articular el veïnat de La Marina en l’eradicació de la violència contra les dones.

Explicació del projecte

Aquest objectiu general es materialitza a través de dues línies d’actuació del projecte d’Espais Liles

1. Xarxa de comerços, establiments i equipaments del barri:  Els locals que s’hi adhereixen esdevenen espais lliures de violència masclista i reben una formació de la Taula de Dones i del PIAD (Punts d’Informació i Atenció a les Dones), per tal de donar resposta puntual a l’assetjament de les dones al carrer. Aquests establiments obtindran un adhesiu que els distingirà com a lloc apte on aixoplugar-se en cas d’agressió masclista al carrer.

2. Prevenció de les violències masclistes amb la comunitat educativa: Espais Liles ofereix tallers a les escoles i instituts del barri, en els quals, cada curs, es treballa sobre temàtiques diverses relacionades amb el gènere i la violència masclista.

Activitats

 • Formació interna per a les participants de la TDM a càrrec del PIAD i del CIRD
  S’han adherit 12 comerços a la xarxa d’Espais Liles i s’ha facilitat la formació a aquests.
 • Creació del logo d’Espais Liles, conjuntament amb les escoles.
  Elaboració del llibre Els barris liles de La Marina, juntament amb les escoles, instituts del barri i el Districte de Sants-Montjuïc.
 • Durant el curs 19-20, s’han realitzat 84 sessions amb els grups de primària de les diverses escoles del barri i 10 sessions amb els instituts. En total hi han participat 1.830 alumnes.
 • S’ha treballat amb les joves a través de disciplines artístiques en diversos tallers:
   1. Consciència de gènere i música (Sarah Ardite)
   2. Teatreforum: Això és amor? (Trama)
 • Presentació i difusió del projecte
 • Espais Liles a diversos col·lectius, entitats i equipaments.