Taula de salut comunitària

Des de la Taula de Salut Comunitària es vol potenciar la millora d’indicadors de salut física, emocional i relacional del veïnat del barri de La Marina, mitjançant el treball en xarxa  dels serveis i equipaments del barri, així com la participació d’entitats, col·lectius i veïnat.,

Actualment a la Taula hi participen entitats, equipaments, serveis i veïnat del barri de La Marina

 

Objectius

   • Dissenyar i aplicar estratègies de treball en xarxa per millorar la salut del veïnat de la Marina.
   • Promoure espais de sensibilització a la població en temes de salut, des dels seus determinants socials.
   • Consolidar i potenciar la participació i activitats a les comissions ja existents.
   • Potenciar la participació d’entitats, col·lectius i veïnat, per tal de complementar la visió dels membres actuals de la taula de treball, majoritàriament tècnics.

Grups de treball

NO

Hàbits i alimentació saludables

En aquest grup de treball es busca fomentar hàbits de vida saludables a través de facilitar la participació del veïnat en iniciatives que promoguin una alimentación saludable, una activitat física regular i un benestar emocional com a forma de millorar la salut de les persones del barri de La Marina.

Gent gran

Aquest grup, amb un treball en xarxa entre els serveis, entitats, equipaments i veïnat, com a base, vol promoure iniciatives que millorin la qualitat de vida de les persones grans del barri i així trencar amb l’aïllament i soledat no desitjada.

Atur i salut mental

Aquest grup de treball busca facilitar processos on les persones en situació d’atur prolongat tinguin un espai per seguir actives i vinculades a la comunitat, com a forma de prevenir l’exclusió social, el malestar emocional i problemes de salut mental.