Taula d’Infància, Adolescència i Família (TIAF)

Contacta

La TIAF busca millorar les condicions i oportunitats de la infància, adolescència i famílies del barri de la Marina. Es treballa amb espais educatius formals i informals, amb famílies, entitats del barri i amb persones joves que volen participar d’iniciatives diverses.

A la TIAF és un espai obert per a la participació d’entitats, serveis, equipaments, centres educatius, famílies i joves del barri.

 

Objectius

   • Consolidar i potenciar la participació i activitats a les comissions ja existents (d’Habilitats Parentals i Afectivitat i Sexualitat)
   • Facilitar l’aplicació del Focus infància i ciutadania 2017-2020
    Dissenyar i aplicar estratègies de treball en xarxa que permetin una millor intervenció comunitària en infància, adolescència i família.
   • Potenciar la participació d’adolescents i joves en els espais ja formats (Bàscula i Química i, també Mans a les Mans, IES la Mercè i Esplais)

Grups de treball

NO

Afectivitat i sexualitat

Com a grup es busca el treball en xarxa per tal d’acollir i abordar les necessitats de les joves del barri a nivell emocional, social, educatiu, etc.
A la vegada, també es vol facilitar la participació comunitària de les joves perquè siguin gestores i protagonistes d’accions transformadores i activitats del seu interès.

Habilitats Familiars

Aquest grup de treball busca ser un espai de formació amb relació a la infància per a famílies i professionals. A la vegada, busca facilitar i promoure la participació de les famílies en aquest espai, per tal d’implementar iniciatives i satisfer necessitats descrites per les famílies del barri.

Comunicació

Aquest grup de treball busca la comunicació interna i externa de les iniciatives generades des de la TIAF. També vol utilitzar la comunicació com a eina de transformació social a través d’accions comunitàries amb els diversos col·lectius que conformen la TIAF.